Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Đáp án bài 1 trang 169 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung

Xem ngay hướng dẫn giải bài 1 trang 169 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết học luyện tập chung

Bài 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 160m, chiều rộng 30m. Người ta trồng rau trên mảnh vườn đó, trung bình cứ 10m² thu được 15kg rau. Hỏi trêm cả mảnh vườn đó người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau?

Đáp án

Tổng chiều dài và chiều rộng là:

160 : 2 = 80 (m)

Chiều dài mảnh vườn là:

80 - 30 = 50 (m)

Diện tích mảnh vườn là:

50 x 30 = 1500 (m²)

Số rau thu được trên 1m² là:

40 : 10 = 4 (kg)

Số sau thu được trên cả mảnh vườn là:

4 x 1500 = 6000 (kg)

Đáp số: 2250kg rau.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 1 trang 169 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung để xem ở dưới đây
Tải về
11/08/2018    00:12 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu