Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Đáp án bài 3 trang 177 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung

Xem ngay hướng dẫn giải bài 3 trang 177 sách giáo khoa Toán lớp 5

Bài 3. Một lớp học có 19 học sinh trai, số học sinh gái nhiều hơn số học sinh trai 2 bạn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu phần trăm học sinh trai, bao nhiêu phần trăm học sinh gái ?

Đáp án

Số học sinh gái là:

19 + 2 = 21 (học sinh)

Số học sinh cả lớp là:

19 + 21 = 40 (học sinh)

Tỉ số phần trăm học sinh gái so với học sinh cả lớp là:

21 : 40 = 0,525 = 52,5%

Tỉ số phần trăm học sinh trai so với học sinh cả lớp là:

100% - 52,5% = 47,5%

Đáp số: 47,5% ; 52,5%.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 3 trang 177 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung để xem ở dưới đây
Tải về
13/08/2018    23:24 PM
13/08/2018    23:24 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu