Bài 3 trang 176 SGK Toán 5

Xem ngay hướng dẫn giải bài 3 trang 176 sách giáo khoa Toán lớp 5 tập 2
Mục lục nội dung

Bài 3. Trong ba ngày một cửa hàng bán được 2400kg đường. Ngày thứ nhất bán được 35% số đường đó, ngày thứ hai bán được 40% số đường đó. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki -lô-gam đường ?

Đáp án

So với 2400kg đường thì số đường bán được ngày thứ ba bằng:

100 % - (35 % + 40 %) = 25%

Số đường bán được ngày thứ 3 bằng:

(2400 x 25) : 100 = 600 (kg)

Đáp số: 600kg đường.

» Bài tiếp theo: Bài 4 trang 176 SGK Toán 5

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X