Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Bài 3 trang 170 sgk toán 5

Xem ngay hướng dẫn giải bài 3 trang 170 sách giáo khoa Toán lớp 5

Bài 3. Một mảnh đất được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 (xem hình vẽ). Tính chu vi và diện tích mảnh đất đó.

Đáp án bài 3 trang 170 SGK Toán 5

Đáp án bài 3 trang 170 sách giáo khoa toán lớp 5

1cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là 1000cm (hay 10m)

Vậy thực tế thì:

AB = 50m;

AE = BC = 25m;

CD = 30m;

DE = 40m

Chu vi mảnh đất là:

50 + 25 + 30 + 40 + 25 = 170(m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật ABCE là:

50 x 25 = 1250 (m²)

Diện tích mảnh đất hình tam giác là:

40 x 30 : 2 = 600 (m²)

Diện tích cả mảnh đất ABCDE là:

1250 + 600 = 1850 (m²)

Đáp số: Chu vi: 170m ; Diện tích :1850m²

» Bài tiếp theo: Bài 1 tr 171 SGK toán 5

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 3 trang 170 sgk toán 5 để xem ở dưới đây
Tải về
11/08/2018    05:29 AM
11/08/2018    05:29 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu