Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Đáp án bài 3 tiết luyện tập trang 172 SGK toán 5

Xem ngay hướng dẫn giải bài 3 trang 172 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập

Bài 3: Hình chữ nhật ABCD gồm hình thang EBCD và hình tam giác ADE có kích thước như hình dưới đây:

a) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.

b) Tính diện tích hình thang EBCD.

c) Cho M là trung điểm của cạnh BC. Tính diện tích hình tam giác EDM.

Đáp án

a, Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

(84 + 28) x 2 = 224 (cm)

b, Diện tích hình thang EBCD là:

(84 + 28) x 28 :2 = 1568(cm²)

c, Độ dài BM và MC đều là:

28 : 2 = 14(cm)

Diện tích hình tam giác EBM là:

(28 x 14) : 2 = 196 (cm²)

Diện tích hình tam giác DMC là:

(84 x 14) : 2 = 588 (cm²)

Diện tích hình tam giác EDM là:

1568 - (196 + 588) = 784 (cm²)

Đáp số:

a, 224cm

b, 1568cm²

c, 784cm²

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 3 tiết luyện tập trang 172 SGK toán 5 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu