Giải bài tập lớp 5: Bài 1 trang 175 sgk tiết luyện tập

Xem ngay hướng dẫn giải và đáp án bài 1 trang 175 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập

Bài 1 Luyện tập : Tính:

a) 85793 – 36841 + 3826

b) bài 1 trang 175 sách giáo khoa

c) 325,97 + 86,54 + 103,46.

Đáp án

a) 85793 – 36841 + 3826 = 48952 + 3826 = 52778

b)

đáp án bài 1 trang 175 sách giáo khoa

b) c) 325,97 + 86,54 + 103,46 = 412,51 + 103,46 = 515,97

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X