Giải bài tập lớp 5: Bài 1 trang 154 sách giáo khoa

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 154 SGK Toán lớp 5 tập 2 tiết ôn tập về đo diện tích
Mục lục nội dung

Bài 1

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Km2

Hm2

Dam2

M2

Dm2

Cm2

Mm2

1km2 = hm2

1hm2 = dam= km2

1dam2 = m= hm2

1m2 = dm= dam2

1dm2 = cm= m2

1cm2 = mm= dm2

1mm2 = cm

Chú ý: Khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn vị héc-ta (ha)

1ha = ...m²

b) Trong bảng đơn vị đo diện tích:

– Đơn vị gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền?

– Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền?

Đáp án

a)

Km2

Hm2

Dam2

M2

Dm2

Cm2

Mm2

1km2 = 100hm2

1hm= 100dam2= 0,01 km2

1dam2 = 100m= 0,01hm2

1m2 = 100dm= 0,01dam2

1dm2 = 100cm2= 0,01m2

1cm= 100mm2=

0,01dm2

1mm2 = 0,01cm2

b) Chú ý: Khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn vị héc-ta (ha)

1ha = 10000m²

Trong bảng đơn vị đo diện tích:

– Đơn vị gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

– Đơn vị bé bằng 1/ 100 đơn vị lớn hơn tiếp liền.

Huyền Chu (Tổng hợp)

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X