Giải bài tập lớp 5: Bài 3 trang 175 sgk tiết luyện tập

Xem ngay hướng dẫn giải và đáp án bài 3 trang 175 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập

Bài 3 Luyện tập : Một mảnh đất hình thang có đáy bé là 150m, đáy lớn bằng 5/3 đáy bé, chiều cao bằng 2/5 đáy lớn. Hỏi diện tích mảnh đất bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc-ta ?

Đáp án

Đáy lớn dài:

150 x 5/3 = 250 (m)

Chiều cao là:

250 x 2/5 = 100 (m)

Diện tích mảnh đất hình thang là:

(250 + 150) x 100 : 2 = 200000 (m²) = 2 ha

Đáp số: 200000m² hay 2 ha

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X