Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Giải bài tập lớp 5: Bài 3 trang 175 sgk tiết luyện tập

Xem ngay hướng dẫn giải và đáp án bài 3 trang 175 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập

Bài 3 Luyện tập : Một mảnh đất hình thang có đáy bé là 150m, đáy lớn bằng 5/3 đáy bé, chiều cao bằng 2/5 đáy lớn. Hỏi diện tích mảnh đất bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc-ta ?

Đáp án

Đáy lớn dài:

150 x 5/3 = 250 (m)

Chiều cao là:

250 x 2/5 = 100 (m)

Diện tích mảnh đất hình thang là:

(250 + 150) x 100 : 2 = 200000 (m²) = 2 ha

Đáp số: 200000m² hay 2 ha

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập lớp 5: Bài 3 trang 175 sgk tiết luyện tập để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu