Bài 2 trang 156 sgk toán 5

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 156 sách giáo khoa Toán lớp 5
Mục lục nội dung

Bài 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 150m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Trung bình cứ 100m² của thửa ruộng đó thu được 60kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tấn thóc ?

Đáp án bài 2 trang 156 sgk toán 5

Chiều rộng của thửa ruộng là:

150 x 2/3 = 100 (m)

Diện tích của thửa ruộng là:

150 x 100 = 15000 (m²)

Số thóc cả thửa ruộng thu được là:

15000 x 60 : 100 = 9000 (kg ) hay 9 tấn

Đáp số: 9 tấn thóc.

» Bài tiếp theo: Bài 3 tr 156 SGK toán 5

Xem thêm hướng dẫn cách làm và đáp án những bài giải môn Toán lớp 5 khác tại doctailieu.com

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X