Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Giải bài 5 trang 177 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung P2

Xem cách làm và đáp án bài 5 trang 177 tiết luyện tập chung phần 2 sách giáo khoa Toán lớp 5

Bài 5Tìm x: 8,75 x × + 1,25 × x = 20

Đáp án

8,75 × x + 1,25 × x = 20

(8,75 + 1,25) × x = 20

10 × x = 20

x = 20 : 10

x = 2

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 5 trang 177 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung P2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu