Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Bài 1 trang 176 SGK Toán 5 - Luyện tập chung (phần 1)

Xem ngay hướng dẫn giải bài 1 trang 176 sách giáo khoa Toán lớp 5 tập 2

Bài 1: Tính:

a) 683 x 35

1954 x 425

2438 x 306

b) 

bài 1 trang 176 sách giáo khoa

c) 36,66 : 7,8

15,7 : 6,28

27,63 : 0,45

d) 16 giờ 15 phút : 5

14 phút 36 giây : 12

Đáp án bài 1 trang 176 SGK Toán lớp 5

Lưu ý: Các em đặt tính rồi tính

a)

683 x 35 = 23905

1954 x 425 = 830450

2438 x 306 = 746028

b)

 đáp án bài 1 trang 176 sách giáo khoa

c)

36,66 : 7,8 = 4,7

15,7 : 6,28 = 2,5

27,63 : 0,45 = 61,4

d)

16 giờ 15 phút : 5 = 3 giờ 15 phút

14 phút 36 giây : 12 = 1 phút 13 giây

 

»» Bài tiếp theo: Bài 2 trang 176 SGK Toán 5

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 176 SGK Toán 5 - Luyện tập chung (phần 1) để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu