Bài 4 trang 159 sgk Toán 5

Xem ngay hướng dẫn giải bài 4 trang 159 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết ôn tập về phép cộng
Mục lục nội dung

Bài 4:

Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy được 1/5 thể tích của bể, vòi nước thứ hai mỗi giờ chảy được 3/10 thể tích của bể. Hỏi khi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể trong một giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể ?

Đáp án bài 4 trang 159 sgk Toán 5

Mỗi giờ cả 2 vòi nước chảy được:

Đáp án bài 4 trang 159 sgk Toán 5= 50% (thể tích bể)

Đáp số: 50% thể tích của bể

» Tham khảo: Bài 3 trang 159 sgk Toán 5

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X