Đáp án bài 3 trang 155 SGK Toán 5 ôn tập về thể tích

Xem ngay hướng dẫn giải bài 3 trang 155 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết học ôn tập về thể tích chương 4
Mục lục nội dung

Bài 3: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là mét khối:

6m³ 272dm³ ;

2105dm³ ;

3m3 82dm³ ;

b) Có đơn vị đo là đề-xi-mét khối:

8dm³ 439cm³ ;

3670cm³ ;

5dm³ 77cm³

Đáp án

a) Đổi sang đơn vị m³ ta có:

6m³ 272dm³ = 6,272m³ ;

2105dm³ = 2,105m³ ;

3m³ 82dm³ = 3,082m³;

b) Đổi sang đơn vị dm³ ta có:

8dm³ 439cm³ = 8,349dm³;

3670cm³ = 3,67dm³;

5dm³ 77cm³ = 5,077dm³

Khi viết số đo thể tích , mỗi hàng đơn vị ứng với 3 chữ số.

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X