Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Đáp án bài 2 tiết luyện tập trang 172 SGK toán 5

Xem ngay hướng dẫn giải bài 2 trang 172 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập

Bài 2: Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 36m. Diện tích thửa ruộng đó bằng diện tích một mảnh đất hình vuông có chu vi 96m.

a) Tính chiều cao của thửa ruộng hình thang.

b) Biết hiệu hai đáy là 10m, tính độ dài mỗi cạnh đáy của thửa ruộng hình thang.

Gợi ý: Muốn tìm chiều cao của hình thang ta lấy diện tích chia cho trung bình cộng hai đáy (cùng loại đơn vị đo).

Đáp án

Cạnh hình vuông dài:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích hình vuông hay diện tích hình thang là:

24 x 24 = 576 (m2)

a) Chiều cao hình thang là:

576 : 36 = 16 (m)

b) Tổng hai đáy hình thang là:

36 x 2 = 72 (m)

Đáy bé dài: (72 – 10 ) : 2 =31 (m)

Đáy lớn dài: 31 + 10 = 41 (m)

Đáp số: a) 16m ;

b) 41m, 31m.

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu