Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Đáp án bài 2 trang 177 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung

Xem ngay hướng dẫn giải bài 2 trang 177 sách giáo khoa Toán lớp 5

Bài 2: Tìm số trung bình cộng của:

a) 19 ; 34 và 46.

b) 2,4 ; 2,7 ; 3,5 và 3,8.

Đáp án

a) Số trung bình cộng của 19; 34 và 46 là:

(19 + 34 + 46) : 3 = 33.

b) Số trung bình cộng của 2,4; 2,7; 3,5 và 3,8 là:

(2,4 + 2,7 + 3,5 + 3,8) : 4 = 3,1.

Đáp số: 

a) 33

b) 3,1.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 2 trang 177 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung để xem ở dưới đây
Tải về
13/08/2018    21:14 PM
13/08/2018    21:14 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu