Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Bài 4 trang 177 SGK Toán 5

Xem ngay hướng dẫn giải bài 4 trang 177 sách giáo khoa Toán lớp 5

Bài 4.

Một thư viện có 6000 quyển sách. Cứ sau mỗi năm số sách của thư viện lại được tăng thêm 20% (so với số sách của năm trước). Hỏi sau hai năm thư viện đó có tất cả bao nhiêu quyển sách ?

Đáp án bài 4 trang 177 sgk Toán 5

Trong năm đầu, số sách tăng thêm số sách là:

6000 x 20 : 100 = 1200 (quyển)

Sau một năm số sách là:

6000 + 1200 = 7200 (quyển)

Trong năm thứ hai, số sách tăng thêm là:

7200 x 20 : 100 = 1440 (quyển)

Sau hai năm số sách thư viện có tất cả là:

7200 + 1440 = 8640 (quyển)

Đáp số: 8640 quyển.

» Trên đây là Bài 4 tr 177 sgk , bạn có thêm tham khảo thêm thêm đáp án Bài 5 tr 177 sgk Toán 5 tại doctailieu.com

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 177 SGK Toán 5 để xem ở dưới đây
Tải về
14/08/2018    01:14 AM
14/08/2018    01:14 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu