Bài 4 trang 177 SGK Toán 5

Xem ngay hướng dẫn giải bài 4 trang 177 sách giáo khoa Toán lớp 5
Mục lục nội dung

Bài 4.

Một thư viện có 6000 quyển sách. Cứ sau mỗi năm số sách của thư viện lại được tăng thêm 20% (so với số sách của năm trước). Hỏi sau hai năm thư viện đó có tất cả bao nhiêu quyển sách ?

Đáp án bài 4 trang 177 sgk Toán 5

Trong năm đầu, số sách tăng thêm số sách là:

6000 x 20 : 100 = 1200 (quyển)

Sau một năm số sách là:

6000 + 1200 = 7200 (quyển)

Trong năm thứ hai, số sách tăng thêm là:

7200 x 20 : 100 = 1440 (quyển)

Sau hai năm số sách thư viện có tất cả là:

7200 + 1440 = 8640 (quyển)

Đáp số: 8640 quyển.

» Trên đây là Bài 4 tr 177 sgk , bạn có thêm tham khảo thêm thêm đáp án Bài 5 tr 177 sgk Toán 5 tại doctailieu.com

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X