Bài 2 trang 180 sgk Toán 5

Giải bài 2 trang 180 sách giáo khoa Toán lớp 5 tập 2 tiết luyện tập chung (phần 2) : Ôn tập về giải toán
Mục lục nội dung

Đề bài

Trong cùng một năm, mật độ dân số ở Hà Nội là 2617 người/km² (nghĩa là cứ mỗi ki-lô-mét vuông có trung bình 2627 người), mật độ dân số ở Sơn La là 61 người/km².

a) Cho biết diện tích của Thủ đô Hà Nội là 921km² , diện tích tỉnh Sơn La là 14 210km² . Hỏi số dân của tỉnh Sơn La bằng bao nhiêu phần trăm số dân của Hà Nội ?

b) Nếu muốn tăng mật độ dân số của Sơn La lên 100 người/km² thì số dân của tỉnh Sơn La phải tăng thêm bao nhiêu người ?

(Học sinh được sử dụng máy tính bỏ túi khi giải bài tập này)

Đáp án

a) Số dân tỉnh Sơn La là:

61 x 14210 = 866810 (người)

Số dân Hà Nội là:

2627 x 921 = 2419467 (người)

So với dân Hà Nội thì số dân Sơn La bằng:

866810 : 2419467 = 0,3582 = 35,82%.

b) Nếu mật độ 100 người/km² thì số dân Sơn La sẽ là :

100 x 14210 = 1421000 (người)

Số dân của tỉnh Sơn La phải tăng thêm là:

1421000 – 866810 = 554190 (người)

Đáp số:

a) 35,82%

b) 554190 người.

--------------------------------------------------------------------

Các bạn vừa xem đáp án giải bài 2 trang 180 sách giáo khoa Toán lớp 5, các bạn có thể tham khảo thêm lời giải Toán 5 bài 3 trang 180 hoặc hướng dẫn phương pháp giải bài tập Toán 5 khác tại doctailieu.com.

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X