Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Bài 2 trang 180 sgk Toán 5

Giải bài 2 trang 180 sách giáo khoa Toán lớp 5 tập 2 tiết luyện tập chung (phần 2) : Ôn tập về giải toán

Đề bài

Trong cùng một năm, mật độ dân số ở Hà Nội là 2617 người/km² (nghĩa là cứ mỗi ki-lô-mét vuông có trung bình 2627 người), mật độ dân số ở Sơn La là 61 người/km².

a) Cho biết diện tích của Thủ đô Hà Nội là 921km² , diện tích tỉnh Sơn La là 14 210km² . Hỏi số dân của tỉnh Sơn La bằng bao nhiêu phần trăm số dân của Hà Nội ?

b) Nếu muốn tăng mật độ dân số của Sơn La lên 100 người/km² thì số dân của tỉnh Sơn La phải tăng thêm bao nhiêu người ?

(Học sinh được sử dụng máy tính bỏ túi khi giải bài tập này)

Đáp án

a) Số dân tỉnh Sơn La là:

61 x 14210 = 866810 (người)

Số dân Hà Nội là:

2627 x 921 = 2419467 (người)

So với dân Hà Nội thì số dân Sơn La bằng:

866810 : 2419467 = 0,3582 = 35,82%.

b) Nếu mật độ 100 người/km² thì số dân Sơn La sẽ là :

100 x 14210 = 1421000 (người)

Số dân của tỉnh Sơn La phải tăng thêm là:

1421000 – 866810 = 554190 (người)

Đáp số:

a) 35,82%

b) 554190 người.

--------------------------------------------------------------------

Các bạn vừa xem đáp án giải bài 2 trang 180 sách giáo khoa Toán lớp 5, các bạn có thể tham khảo thêm lời giải Toán 5 bài 3 trang 180 hoặc hướng dẫn phương pháp giải bài tập Toán 5 khác tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 180 sgk Toán 5 để xem ở dưới đây
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu