Giải bài tập lớp 5: Bài 2 trang 154 sách giáo khoa

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 154 SGK Toán lớp 5 tập 2 tiết ôn tập về đo diện tích
Mục lục nội dung

Câu 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 1m2 = ...dm2 = ...cm= ...mm2

1ha = ...m2

1km2 = ...ha = ...m2

b)1m2 = ...dam2

1m2 = ...hm2 = ...ha

1m2 = ...km2

1ha = ...km2

4ha = ...km2

Đáp án

a) 1m2 = 100dm= 10000cm2= 1000000mm2

1ha = 10000m2

1km= 100ha = 1000000m2

b)1m2 = 0,01dam2

1m2 = 0,0001hm2 = 0,0001ha

1m2 = 0,000001km2

1ha = 0,01km2

4ha = 0,04km2

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X