Đáp án bài 3 trang 172 sgk Toán 5 tiết luyện tập phần 2

Xem ngay hướng dẫn giải bài 3 tiết luyện tập phần 2 trang 171 sách giáo khoa Toán lớp 5

Bài 3 Luyện tập : Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau, sau 2 giờ chúng gặp nhau. Quãng đường AB dài 180km. Tìm vận tốc của mỗi ô tô, biết vận tốc ô tô đi từ A bằng 2/3 vận tốc ô tô đi từ B.

Đáp án

Tổng vận tốc của hai ô tô là:

180 : 2 = 90 (km)

Ta có sơ đồ sau:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Vận tốc ô tô đi từ A là:

90 : 5 x 2 = 36 (km/giờ)

Vận tốc ô tô đi từ B là:

90 – 36 = 54 (km/giờ)

Đáp số: 54km/giờ ; 36 km/giờ.

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X