Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Đáp án bài 3 trang 172 sgk Toán 5 tiết luyện tập phần 2

Xem ngay hướng dẫn giải bài 3 tiết luyện tập phần 2 trang 171 sách giáo khoa Toán lớp 5

Bài 3 Luyện tập : Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau, sau 2 giờ chúng gặp nhau. Quãng đường AB dài 180km. Tìm vận tốc của mỗi ô tô, biết vận tốc ô tô đi từ A bằng 2/3 vận tốc ô tô đi từ B.

Đáp án

Tổng vận tốc của hai ô tô là:

180 : 2 = 90 (km)

Ta có sơ đồ sau:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Vận tốc ô tô đi từ A là:

90 : 5 x 2 = 36 (km/giờ)

Vận tốc ô tô đi từ B là:

90 – 36 = 54 (km/giờ)

Đáp số: 54km/giờ ; 36 km/giờ.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 3 trang 172 sgk Toán 5 tiết luyện tập phần 2 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu