Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Bài 2 trang 171 sgk Toán 5

Xem ngay hướng dẫn giải bài 2 tiết luyện tập phần 2 trang 171 sách giáo khoa Toán lớp 5

Bài 2 Luyện tập : Một ô tô và một xe máy xuất phát cùng một lúc từ A đến B. Quãng đường AB dài 90km. Hỏi ô tô đến B trước xe máy bao lâu, biết thời gian ô tô đi là 1,5 giờ và vận tốc ô tô gấp 2 lần vận tốc xe máy?

Đáp án bài 2 trang 71 sgk Toán 5

Cách 1:

Vận tốc của ô tô là:

90 : 1,5 = 60 (km/giờ)

Vận tốc của xe máy là:

60 : 2 = 30 (km/giờ)

Thời gian xe máy đi là:

90 : 30 = 3 (giờ)

ô tô đến trước xe máy là:

3 - 1,5 = 1,5 (giờ) hay 1 giờ 30 phút.

Cách 2: vì đi cùng quãng đường mà vận tốc ô tô gấp đôi xe máy nên thời gian xe máy đi sẽ lâu gấp đôi thời gian ô tô đi.

Vậy thời gian xe máy đi là:

1,5 x 2 = 3 (giờ)

Ô tô đến trước xe máy :

3  – 1,5 = 1,5 (giờ) hay 1 giờ 30 phút

Đáp số: 1 giờ 30 phút.

» Bài tham khảo: Bài 1 trang 171 phần 2 sgk Toán 5

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu