Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Bài 2 trang 171 sgk Toán 5

Xem ngay hướng dẫn giải bài 2 tiết luyện tập phần 2 trang 171 sách giáo khoa Toán lớp 5

Bài 2 Luyện tập : Một ô tô và một xe máy xuất phát cùng một lúc từ A đến B. Quãng đường AB dài 90km. Hỏi ô tô đến B trước xe máy bao lâu, biết thời gian ô tô đi là 1,5 giờ và vận tốc ô tô gấp 2 lần vận tốc xe máy?

Đáp án bài 2 trang 71 sgk Toán 5

Cách 1:

Vận tốc của ô tô là:

90 : 1,5 = 60 (km/giờ)

Vận tốc của xe máy là:

60 : 2 = 30 (km/giờ)

Thời gian xe máy đi là:

90 : 30 = 3 (giờ)

ô tô đến trước xe máy là:

3 - 1,5 = 1,5 (giờ) hay 1 giờ 30 phút.

Cách 2: vì đi cùng quãng đường mà vận tốc ô tô gấp đôi xe máy nên thời gian xe máy đi sẽ lâu gấp đôi thời gian ô tô đi.

Vậy thời gian xe máy đi là:

1,5 x 2 = 3 (giờ)

Ô tô đến trước xe máy :

3  – 1,5 = 1,5 (giờ) hay 1 giờ 30 phút

Đáp số: 1 giờ 30 phút.

» Bài tham khảo: Bài 1 trang 171 phần 2 sgk Toán 5

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 171 sgk Toán 5 để xem ở dưới đây
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu