Giải bài tập lớp 5: Bài 2 trang 178 sách giáo khoa

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 178 SGK Toán lớp 5 tập 2 tiết học luyện tập chung

Mỗi bài tập có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp án, kết quả tính,...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 2 Luyện tập : Biết 95% của một số là 475, vậy 1/5 của số đó là:

A. 19

B. 95

C. 100

D. 500

Đáp án

Số đó là : 475 x 100 : 95 = 500

500 : 5 = 100

=> Khoanh vào C

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X