Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Đáp án bài 2 tiết luyện tập chung trang 178 phần 2

Xem ngay hướng dẫn giải bài 2 trang 178 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập chung p2

Bài 2 Luyện tập : Mẹ mua gà và cá hết 88 000 đồng. Số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà. Hỏi mẹ mua cá hết bao nhiêu tiền ?

Đáp án

Nếu số tiền mua gà là 100 phần thì số tiền mua cá là 120 phần như thế. Vậy 88000 đồng là:

100 + 120 = 220 (phần)

Số tiền mẹ mua cá là:

88000 : 220 x 120 = 48000 (đồng)

Đáp số: 48000 đồng

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 2 tiết luyện tập chung trang 178 phần 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu