Giải bài 3 trang 180 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung phần 1

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 180 sách giáo khoa Toán lớp 5
Mục lục nội dung

Phần 1 : Mỗi bài tập có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp án số, kết quả tính,...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 3. Cùng một lúc, Vừ đi ngựa với vận tốc 11 km/giờ, Lềnh đi bộ với vận tốc 5km/giờ và đi cùng chiều với Vừ. Biết rằng khi bắt đầu đi Lềnh cách Vừ một quãng đường 8km (xem hình vẽ). Hỏi sau bao nhiêu phút Vừ đuổi kịp Lềnh ?

bài 3 trang 180 sách giáo khoa Toán lớp 5

A. 45 phút

B. 80 phút

C. 60 phút

D. 96 phút

Đáp án

Vừ sẽ đuổi kịp Lềnh sau:

8 : (11 - 5) = 4/3 hay 80 phút

=> Khoanh vào C

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X