Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Giải bài 3 trang 180 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung phần 1

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 180 sách giáo khoa Toán lớp 5

Phần 1 : Mỗi bài tập có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp án số, kết quả tính,...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 3. Cùng một lúc, Vừ đi ngựa với vận tốc 11 km/giờ, Lềnh đi bộ với vận tốc 5km/giờ và đi cùng chiều với Vừ. Biết rằng khi bắt đầu đi Lềnh cách Vừ một quãng đường 8km (xem hình vẽ). Hỏi sau bao nhiêu phút Vừ đuổi kịp Lềnh ?

bài 3 trang 180 sách giáo khoa Toán lớp 5

A. 45 phút

B. 80 phút

C. 60 phút

D. 96 phút

Đáp án

Vừ sẽ đuổi kịp Lềnh sau:

8 : (11 - 5) = 4/3 hay 80 phút

=> Khoanh vào C

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 180 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung phần 1 để xem ở dưới đây
Tải về
14/08/2018    19:55 PM
14/08/2018    19:55 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu