Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Giải bài tập lớp 5: Bài 1 trang 169 sách giáo khoa

Xem ngay hướng dẫn giải bài 1 trang 169 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập phần ôn tập

Bài 1 Luyện tập . Viết số đo thích hợp vào ô trống:

a)

Hình lập phương (1) (2)
Độ dài cạnh 12cm 3,5m
Sxung quanh    
Stoàn phần    
Thể tích  

b)

Hình lập phương (1) (2)
Chiều cao 5cm 0,6m
Chiều dài 8cm 1,2m
Chiều rộng 6cm 0,5m
Sxung quanh    
Stoàn phần    
Thể tích    

Đáp án

a)

Hình lập phương (1) (2)
Độ dài cạnh 12cm 3,5m
Sxung quanh 576cm² 49m²
Stoàn phần 864cm² 73,5m²
Thể tích 1728cm³ 42,875m³

b)

Hình lập phương (1) (2)
Chiều cao 5cm 0,6m
Chiều dài 8cm 1,2m
Chiều rộng 6cm 0,5m
Sxung quanh 140cm² 2,04m²
Stoàn phần 236cm² 3,24m²
Thể tích 240cm³ 0,36m³
doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập lớp 5: Bài 1 trang 169 sách giáo khoa để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    19:37 PM
10/08/2018    19:37 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu