Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Giải bài tập lớp 5: Bài 3 trang 169 sách giáo khoa

Xem ngay hướng dẫn giải bài 3 trang 169 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập phần ôn tập

Bài 3 Luyện tập : Một khối nhựa dạng hình lập phương có cạnh dài 10cm và gấp đôi cạnh khối gỗ cũng hình lập phương. Hỏi diện tích toàn phần của khối nhựa gấp mấy lần diện tích toàn phần của khối gỗ đó?

Đáp án

Cách 1:

Diện tích toàn phần của khối nhựa là:

(10 x 10 )x 6 = 600 (cm²)

Cạnh khối gỗ dài:

10 : 2 = 5 (cm)

Diện tích toàn phần của khối gỗ là:

(5 x 5) x 6 = 150 (cm²)

Diện tích toàn phần của khối nhựa gấp khối gỗ:

600 : 150 = 4 (lần)

Cách 2: (dành cho học sinh khá giỏi)

Gọi a là độ dài cạnh khối gỗ thì a x 2 là độ dài cạnh khối nhựa.

Diện tích toàn phần khối nhựa là:

(a x 2) x (a x 2) x 6 = (a x a x 6) x 4

Diện tích toàn phần khối gỗ là: a x a x 6

Vậy diện tích toàn phần của khối nhựa gấp khối gỗ 4 lần.

Đáp số: 4 lần.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập lớp 5: Bài 3 trang 169 sách giáo khoa để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    23:18 PM
10/08/2018    23:18 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu