Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Bài 1 trang 179 SGK Toán 5

Hướng dẫn lời giải và đáp án bài tập 1 trang 179, 180 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập chung (phần 2)

Bài 1. Tuổi của con gái bằng 1/4 tuổi mẹ, tuổi của con trai bằng 1/5 tuổi mẹ. Tuổi của con gái cộng với tuổi của con trai là 18 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi ?

Đáp án bài 1 tr. 179 sgk Toán lớp 5

Phân số chỉ tổng số tuổi của hai con là:

bài 1 tiết luyện tập chung trang 179 phần 2

Tuổi mẹ là:

18 : 9/20 = 40 (tuổi)

Đáp số: Tuổi của mẹ là: 40 tuổi.

»» Bài tiếp theo: Bài 2 trang 179 SGK Toán lớp 5

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 179 SGK Toán 5 để xem ở dưới đây
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu