Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Bài 1 trang 179 SGK Toán 5

Hướng dẫn lời giải và đáp án bài tập 1 trang 179, 180 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập chung (phần 2)

Bài 1. Tuổi của con gái bằng 1/4 tuổi mẹ, tuổi của con trai bằng 1/5 tuổi mẹ. Tuổi của con gái cộng với tuổi của con trai là 18 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi ?

Đáp án bài 1 tr. 179 sgk Toán lớp 5

Phân số chỉ tổng số tuổi của hai con là:

bài 1 tiết luyện tập chung trang 179 phần 2

Tuổi mẹ là:

18 : 9/20 = 40 (tuổi)

Đáp số: Tuổi của mẹ là: 40 tuổi.

»» Bài tiếp theo: Bài 2 trang 179 SGK Toán lớp 5

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu