Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Đáp án bài 1 tiết luyện tập chung trang 178 phần 2

Xem ngay hướng dẫn giải bài 1 trang 178 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập chung p2

Bài 1 Luyện tập. Một tấm bìa hình vuông đã được tô màu như hình vẽ bên.

 bài 1 trang 178 sách giáo khoa

Tính:

a) Diện tích của phần đã tô màu.

b) Chu vi của phần không tô màu.

Đáp án

a) Ghép 4 mảnh đã tô màu của hình vuông ta được một hình tròn có bán kính là 10cm.

Vậy diện tích phần đã tô màu là:

10 x 10 x 3,14 = 314 (cm²)

b) Chu vi của phần không tô màu là:

10 x 2 x 3,14 = 62,8 (cm)

Đáp số: a) 314cm² ;

b) 62,8cm

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 1 tiết luyện tập chung trang 178 phần 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu