Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Đáp án bài 3 trang 167 sgk Toán 5 tiết luyện tập

Xem ngay hướng dẫn giải bài 3 trang 167 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết học luyện tập về chu vi, diện tích một số hình

Bài 3 Luyện tập : Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Bác Năm trồng lúa trên thửa ruộng này, cứ 100m² thu được 55kg thóc. Hỏi bác Năm thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó ?

Đáp án

Chiều rộng thửa ruộng là:

100 x 3/4 = 60 (m)

Diện tích thửa ruộng là:

100 x 60 = 6000 (m²)

Cứ 1m² thì thu được:

55 : 100 = 0,55 (kg)

Số thóc thu hoạch trên thửa ruộng là:

0,55 x 6000 = 3300 (kg)

Đáp số: 3300 kg thóc

doctailieu.com
Tải về
10/08/2018    09:58 AM
10/08/2018    09:58 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu