Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Đáp án bài 3 trang 167 sgk Toán 5 tiết luyện tập

Xem ngay hướng dẫn giải bài 3 trang 167 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết học luyện tập về chu vi, diện tích một số hình

Bài 3 Luyện tập : Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Bác Năm trồng lúa trên thửa ruộng này, cứ 100m² thu được 55kg thóc. Hỏi bác Năm thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó ?

Đáp án

Chiều rộng thửa ruộng là:

100 x 3/4 = 60 (m)

Diện tích thửa ruộng là:

100 x 60 = 6000 (m²)

Cứ 1m² thì thu được:

55 : 100 = 0,55 (kg)

Số thóc thu hoạch trên thửa ruộng là:

0,55 x 6000 = 3300 (kg)

Đáp số: 3300 kg thóc

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 3 trang 167 sgk Toán 5 tiết luyện tập để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    09:58 AM
10/08/2018    09:58 AM
Back to top
Yêu cầu giải đề