Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

Bài 3 trang 167 SGK Toán 5

Bài 3 trang 167 SGK Toán 5

Xem ngay hướng dẫn giải bài 3 trang 167 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

Bài 1 trang 166 SGK Toán 5

Bài 1 trang 166 SGK Toán 5

Xem ngay hướng dẫn giải bài tập 1 trang 166 sách giáo khoa Toán lớp 5 - Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình