Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Giải bài 2 trang 174 sgk Toán 5 tiết ôn tập

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 174 SGK Toán lớp 5 tập 2 tiết ôn tập về biểu đồ

Bài 2: a) Hãy bổ sung vào các ô còn bỏ trống trong bảng dưới đây:

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ Ý THÍCH ĂN CÁC LOẠI QUẢ CỦA HỌC SINH LỚP 5A

bài 2 trang 174 sgk Toán 5 tiết ôn tập a

b) Dựa vào bảng trên hãy vẽ tiếp các cột còn thiếu trong biểu đồ dưới đây:

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ Ý THÍCH ĂN CÁC LOẠI QUẢ CỦA HỌC SINH LỚP 5A

bài 2 trang 174 sgk Toán 5 tiết ôn tập b

Đáp án

a)

Giải bài 2 trang 174 sgk Toán 5 tiết ôn tập a

b) 

Giải bài 2 trang 174 sgk Toán 5 tiết ôn tập b

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 2 trang 174 sgk Toán 5 tiết ôn tập để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu