Giải bài 2 trang 174 sgk Toán 5 tiết ôn tập

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 174 SGK Toán lớp 5 tập 2 tiết ôn tập về biểu đồ
Mục lục nội dung

Bài 2: a) Hãy bổ sung vào các ô còn bỏ trống trong bảng dưới đây:

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ Ý THÍCH ĂN CÁC LOẠI QUẢ CỦA HỌC SINH LỚP 5A

bài 2 trang 174 sgk Toán 5 tiết ôn tập a

b) Dựa vào bảng trên hãy vẽ tiếp các cột còn thiếu trong biểu đồ dưới đây:

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ Ý THÍCH ĂN CÁC LOẠI QUẢ CỦA HỌC SINH LỚP 5A

bài 2 trang 174 sgk Toán 5 tiết ôn tập b

Đáp án

a)

Giải bài 2 trang 174 sgk Toán 5 tiết ôn tập a

b)

Giải bài 2 trang 174 sgk Toán 5 tiết ôn tập b

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X