Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Giải bài 1 trang 179 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung phần 1

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 179 sách giáo khoa Toán lớp 5

Phần 1 : Mỗi bài tập có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp án số, kết quả tính,...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1Một ô tô đi được 60km với vận tốc 60km/giờ, tiếp đó ô tô đi được 60km với vận tốc 30km/giờ. Như vậy, thời gian ô tô đã đi cả hai đoạn đường là:

A. 1,5 giờ.

B. 2 giờ.

C. 3 giờ

D. 4 giờ.

Đáp án

Thời gian ô tô di lúc đầu là:

60 : 60 = 1 (giờ)

Thời gian ô tô đi lúc sau là:

60 : 30 = 2 (giờ)

Thời gian ô tô đi cả hai đoạn đường là:

1 + 2 = 3 (giờ)

=> Khoanh vào C.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 1 trang 179 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung phần 1 để xem ở dưới đây
Tải về
14/08/2018    15:45 PM
14/08/2018    15:45 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu