Giải bài 1 trang 179 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung phần 1

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 179 sách giáo khoa Toán lớp 5
Mục lục nội dung

Phần 1 : Mỗi bài tập có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp án số, kết quả tính,...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1Một ô tô đi được 60km với vận tốc 60km/giờ, tiếp đó ô tô đi được 60km với vận tốc 30km/giờ. Như vậy, thời gian ô tô đã đi cả hai đoạn đường là:

A. 1,5 giờ.

B. 2 giờ.

C. 3 giờ

D. 4 giờ.

Đáp án

Thời gian ô tô di lúc đầu là:

60 : 60 = 1 (giờ)

Thời gian ô tô đi lúc sau là:

60 : 30 = 2 (giờ)

Thời gian ô tô đi cả hai đoạn đường là:

1 + 2 = 3 (giờ)

=> Khoanh vào C.

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X