Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Bài 3 trang 177 sgk Toán 5

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 177 sách giáo khoa Toán lớp 5

Bài 3. Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 22,5m, chiều rộng 19,2m. Nếu bể chứa 414,72m² nước thì mực nước trong bể lên tới 4/5 chiều cao của bể. Hỏi chiều cao của bể là bao nhiêu mét ?

Đáp án bài 3 trang 177 sách giáo khoa toán lớp 5

Diện tích đáy bể bơi là:

22,5 x 19,2 = 432 (m²)

Chiều cao mực nước trong bể là:

414,72 : 432 = 0,96m.

0,96 : 4/5 = 1,2 (m)

Đáp số: 1,2m.

» Bài tiếp theo: Bài 4 tr 177 SGK toán 5

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 3 trang 177 sgk Toán 5 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu