Bài 3 trang 177 sgk Toán 5

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 177 sách giáo khoa Toán lớp 5
Mục lục nội dung

Bài 3. Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 22,5m, chiều rộng 19,2m. Nếu bể chứa 414,72m² nước thì mực nước trong bể lên tới 4/5 chiều cao của bể. Hỏi chiều cao của bể là bao nhiêu mét ?

Đáp án bài 3 trang 177 sách giáo khoa toán lớp 5

Diện tích đáy bể bơi là:

22,5 x 19,2 = 432 (m²)

Chiều cao mực nước trong bể là:

414,72 : 432 = 0,96m.

0,96 : 4/5 = 1,2 (m)

Đáp số: 1,2m.

» Bài tiếp theo: Bài 4 tr 177 SGK toán 5

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X