Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Giải bài 2 tiết Luyện tập 1 trang 171 SGK Toán 5

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 171 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập phần 1

Bài 2: Lớp 5A có 35 học sinh. Số học sinh nam bằng 3/4 số học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ hơn số học sinh nam là bao nhiêu em ?

Đáp án

Ta có sơ đồ sau:

Giải bài 2 tiết Luyện tập 1 trang 171 SGK Toán 5

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Số học sinh nữ hơn số học sinh nam hay giá trị 1 phần là:

35 : 7 = 5 (học sinh)

Đáp số: 5 học sinh

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 2 tiết Luyện tập 1 trang 171 SGK Toán 5 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu