Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Giải bài 2 tiết Luyện tập 1 trang 171 SGK Toán 5

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 171 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập phần 1

Bài 2: Lớp 5A có 35 học sinh. Số học sinh nam bằng 3/4 số học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ hơn số học sinh nam là bao nhiêu em ?

Đáp án

Ta có sơ đồ sau:

Giải bài 2 tiết Luyện tập 1 trang 171 SGK Toán 5

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Số học sinh nữ hơn số học sinh nam hay giá trị 1 phần là:

35 : 7 = 5 (học sinh)

Đáp số: 5 học sinh

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu