Giải Toán Lớp 6 Phần Số Học Tập 1

Loạt bài hướng dẫn giải toán lớp 6 tập 1 phần số học bao gồm đầy đủ hướng dẫn cách làm và đáp án các bài tập từ trang 6 đến trang 100 SGK toán 6 tập 1

Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợpBài 2: Tập hợp các số tự nhiênBài 3: Ghi số tự nhiênBài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp conBài 5: Phép cộng và phép nhânBài 6: Phép trừ và phép chiaBài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ sốBài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ sốBài 9: Thứ tự thực hiện các phép tínhBài 10: Tính chất chia hết của một tổngBài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9Bài 13: Ước và bộiBài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tốBài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tốBài 16: Ước chung và bội chungBài 17: Ước chung lớn nhấtBài 18: Bội chung nhỏ nhấtÔn tập chương 1 (Câu hỏi - Bài tập)

Chương 2: Số nguyên

Bài 1: Làm quen với số âmBài 2: Tập hợp các số nguyênBài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyênBài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấuBài 5: Cộng hai số nguyên khác dấuBài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyênLuyện tập trang 79
  Bài 7: Phép trừ hai số nguyênLuyện tập trang 82
   Bài 8: Quy tắc dấu ngoặcBài 9: Quy tắc chuyển vếLuyện tập trang 87
    Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấuBài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấuLuyện tập trang 92
     Bài 12: Tính chất của phép nhânLuyện tập trang 95
      Bài 13: Bội và ước của một số nguyênÔn tập chương 2 (Câu hỏi - Bài tập)