Bài 29 trang 17 SGK Toán 6 tập 1

Bài 29 trang 17 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án Bài 29 trang 17 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Lời giải Bài 29 trang 17 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 5 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập phép cộng và phép nhân khác.

Đề bài 29 trang 17 SGK Toán 6 tập 1

Điền vào chỗ trống trong bảng thanh toán sau:

Số thứ tự Loại hàng Số lượng (quyển) Giá đơn vị (đồng)

Tổng số tiền (đồng)

1 Vở loại 1 35 2000 ...
2 Vở loại 2 42 1500 ...
3 Vở loại 3 38 1200 ...
Cộng: ...

» Bài tập trước: Bài 28 trang 16 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 29 trang 17 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Muốn tính tổng số tiền của từng loại vở ta lấy số lượng vở nhân với giá của 1 quyển vở.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 29 trang 17 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Số tiền phải trả cho tổng số vở loại \(1\) là: \(2000 \times 35 = 70000\) Số tiền phải trả cho tổng số vở loại \(2\) là: \(1500 \times 42 = 63000\) Số tiền phải trả cho tổng số vở loại \(3\) là: \(1200 \times 38 = 45600\) Tổng số tiền phải trả cho cả ba loại vở là: \(70000 + 63000 + 45600 = 178600\) Ta điền kết quả vào bằng thanh toán trên.

Số thứ tự Loại hàng Số lượng (quyển) Giá đơn vị (đồng)

Tổng số tiền (đồng)

1 Vở loại 1 35 2000 70000
2 Vở loại 2 42 1500 63000
3 Vở loại 3 38 1200 45600
Cộng: 178600

» Bài tập tiếp theo: Bài 30 trang 17 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 29 trang 17 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top