Bài 14 trang 10 SGK Toán 6 tập 1

Bài 14 trang 10 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án Bài 14 trang 10 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Lời giải Bài 14 trang 10 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 3 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập ghi số tự nhiên khác.

Đề bài 14 trang 10 SGK Toán 6 tập 1

Dùng ba chữ số  \(0, 1, 2\), hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số khác nhau.

» Bài tập trước: Bài 13 trang 10 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 14 trang 10 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Hướng dẫn: Vì số có ba chữ số nên chữ số hàng trăm phải khác \(0.\) Do đó chữ số hàng trăm chỉ có thể là \(1\) hoặc \(2.\)

Hãy viết tất cả các chữ số có chữ số hàng trăm là \(1\) và các chữ số còn lại là \(0\)\(2\); rồi viết tất cả các số có chữ số hàng trăm là \(2\) và các chữ số còn lại là \(0\)\(1.\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải Bài 14 trang 10 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Trong ba chữ số \(0,1,2\) chữ số đứng đầu có thể là \(1\) hoặc \(2\).

Chọn \(1\) là chữ số đứng đầu, ta được các số \(102;120\).

Chọn \(2\) là chữ số đứng đầu, ta được các số \(201;210\).

Như vậy, dùng ba chữ số \(0,1,2\), ta viết được các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau là \(102;120;201;210\).

» Bài tập tiếp theo: Bài 15 trang 10 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 14 trang 10 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top