Bài 15 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Bài 15 trang 73 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 15 trang 73 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 15 trang 73 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 3 chương 2 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập thứ tự trong tập hợp các số nguyên khác.

Đề bài 15 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Hãy điền dấu \((> , \, < , \, =)\) thích hợp vào chỗ trống:

\(|3| \, \, \Box \,\, |5|\)                             \(|-3| \, \, \Box \,\, |-5|\)

\(|-1| \, \, \Box \,\, |0|\)                         \(|2| \, \, \Box \,\, |-2|\)

» Bài tập trước: Bài 14 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 15 trang 73 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

- Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó.

- Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó.

- Giá trị tuyệt đối của hai số đối nhau thì bằng nhau. 

Do đó trị tuyệt đối của bất kì số nào thì luôn không âm.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 15 trang 73 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

\(|3| < |5|\)

\(|-3| < |-5|\) (vì \(|-3| = 3, \, |-5| = 5, \, \text{mà} \, 3 < 5\))

\(|-1| > |0|\)  (Vì \(|-1| = 1, \, |0| = 0, \, \text{mà} \, 1 > 0\))

\(|2| = |-2|\) (Vì \(|-2| = 2, \, |2| = 2, \, \text{mà} \, 2 = 2\))

» Bài tập tiếp theo: Bài 16 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 15 trang 73 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top