Bài 114 trang 45 SGK Toán 6 tập 1

Bài 114 trang 45 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 114 trang 45 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 114 trang 45 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 13 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập ước và bội khác.

Đề bài 114 trang 45 SGK Toán 6 tập 1

\(36\) học sinh vui chơi. Các bạn đó muốn chia đều \(36\) người vào các nhóm. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được ? Hãy điền vào ô trống trong trường hợp chia được .

Cách chia Số nhóm

Số người ở mỗi nhóm

Thứ nhất 4  
Thứ hai   6
Thứ ba 8  
Thứ tư 12  

» Bài tập trước: Bài 113 trang 44 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 114 trang 45 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Hướng dẫn: Muốn chia đều 36 người vào các nhóm thì ta phải được một phép chia hết khi lấy 36 chia cho số nhóm hoặc lấy 36 chia cho số người ở 1 nhóm. Nếu phép chia nào có dư thì cách đó không thực hiện được.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 114 trang 45 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

- Cách chia thứ nhất:

  Có \(36\) bạn muốn chia đều thành \(4\) nhóm nên số người trong một nhóm là:

\(36:4=9\) (người)

- Cách chia thứ hai: 

  Có \(36\) bạn muốn chia đều thành các nhóm mỗi nhóm có \(6\) người nên số nhóm được chia là:

\(36:6=6\) (nhóm)

- Cách chia thứ ba:

  Có \(36\) bạn muốn chia đều thành \(8\) nhóm nên số người trong một nhóm là:

\(36:8=4\) ( dư \(4\))

Do đó không thể chia đều \(36\) người thành \(8\) nhóm.

- Cách chia thứ tư:

  Có \(36\) bạn muốn chia đều thành \(12\) nhóm nên số người trong một nhóm là:

\(36:12=3\) (người)

Cách chia Số nhóm Số người ở mỗi nhóm
Thứ nhất 4 9
Thứ hai 6 6
Thứ ba 8 không thực hiện được
Thứ tư 12 3

» Bài tập tiếp theo: Bài 115 trang 47 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 114 trang 45 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
04/11/2019    09:52 AM
04/11/2019    09:52 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top