Bài 11 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Bài 11 trang 73 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 11 trang 73 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 11 trang 73 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 3 chương 2 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập thứ tự trong tập hợp các số nguyên khác.

Đề bài 11 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Hãy điền dấu \((>, \, <, \, =)\) thích hợp vào chỗ trống:

\(3 \,\, \Box \,\, 5\)                                             \(-3 \,\, \Box \,\, -5\) 

\(4 \,\, \Box \,\, -6\)                                          \(10 \,\, \Box \,\, -10\)

» Bài tập trước: Bài 10 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 11 trang 73 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

- Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm \(a\) nằm bên trái điểm \( b\) thì số nguyên \(a\) nhỏ hơn số nguyên \(b\).

- Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số \(0\)

- Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số \(0\)

- Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số nguyên dương

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 11 trang 73 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Ta có:

\(3 < 5\)                                 \(-3 > -5\)

\(4 > -6\)                               \(10 > -10\)

d

Lưu ý: Khi so sánh \(-3\) với \(-5\) ta có thể so sánh giá trị tuyệt đối của chúng.

\(|-3| = 3, \, |-5| = 5\)\(3 < 5\) nên \(-3 > -5\)

- Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì lớn hơn
 

» Bài tập tiếp theo: Bài 12 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 11 trang 73 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top