Bài 118 trang 47 SGK Toán 6 tập 1

Bài 118 trang 47 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 118 trang 47 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 118 trang 47 SGK Toán 6 tập 1? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 bài 14 chương 1 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 118 trang 47 SGK Toán 6 tập 1

 Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp tố ?

a) \(3 . 4 . 5 + 6 . 7\);                       b) \(7 . 9 . 11 . 13 - 2 . 3 . 4 . 7\);

c) \(3 . 5 . 7 + 11 .  13 . 17\);             d) \(16 354 + 67 541\).

» Bài tập trước: Bài 117 trang 47 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 118 trang 47 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Ta xét xem từng số hạng trong tổng có chia hết cho cùng 1 số khác 1 không?

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 118 trang 47 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) HD: Xét xem hai số hạng có chia hết cho cùng một số không.

\(3.4.5=3.2.2.5\)  tích này chia hết cho \(3\) và chia hết cho 2

\(6.7=3.2.7\)  tích này chia hết cho \(3\) và chia hết cho 2

Vậy  \(3 . 4 . 5 + 6 . 7\) là một hợp số vì tổng này chia hết cho \(3\), chia hết cho 2.

b) \(7.9.11.13\) tích này chia hết cho \(7\)

\(2.3.4.7\) tích này chia hết cho \(7\)

Vậy \(7 . 9 . 11 . 13 - 2 . 3 . 4 . 7\) là một hợp số vì hiệu này chia hết cho \(7\).

c) \(3.5.7\) tích này gồm các số lẻ nhân với nhau nên tích này là một số lẻ

\(11.13.17\) tích này gồm các số lẻ nhân với nhau nên tích này là một số lẻ

\(3 . 5 . 7 + 11 .  13 . 17\) là một hợp số vì tổng của hai số lẻ là một số chẵn, chia hết cho 2.

d) \(16 354 + 67 541\) là một hợp số vì tổng có chữ số tận cùng là \(4+1=5\) nên chia hết cho \(5\).

» Bài tập tiếp theo: Bài 119 trang 47 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 118 trang 47 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top