Bài 85 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

Bài 85 trang 36 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 85 trang 36 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 85 trang 36 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 10 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập tính chất chia hết của một tổng khác.

Đề bài 85 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

Áp dụng tính chất chia hết, xét xem tổng nào chia hết cho \(7\):

a) \(35 + 49 + 210\);           

b) \(42 + 50 + 140\);             

c) \(560 + 18 + 3\).

» Bài tập trước: Bài 84 trang 35 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 85 trang 36 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

\(a \;\, \vdots \; m ; b \;\, \vdots \;  m; c \;\, \vdots \;  m\) thì \((a + b + c ) \, \vdots \;  m\)

\(a \;\not  {\vdots} \, m ; b \, \vdots \; m; c \, \vdots \; m\) thì \((a + b + c ) \;\not  {\vdots}\, m\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 85 trang 36 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Vì \(35,  49\) đều chia hết cho \(7\)

\(210=7.30\)\(7\) chia hết cho \(7\) nên \(210\) chia hết cho \(7\)

Từ đó suy ra tổng \((35 + 49 + 210)\) chia hết cho \(7\).

b) Vì \(42, 140\) đều chia hết cho \(7\) nhưng \(50\) không chia hết cho \(7\) nên tổng \((42 + 50 + 140)\) không chia hết cho \(7\);

c) Vì \(560=7.80\), mà \(7\) chia hết cho \(7\) nên  \(560\) chia hết cho \(7\)

\(18 + 3=21\)  chia hết cho \(7\) 

Từ đó suy ra tổng \(560 + 18 + 3\) chia hết cho \(7\).

» Bài tập tiếp theo: Bài 86 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 85 trang 36 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top