Bài 58 trang 85 SGK Toán 6 tập 1

Bài 58 trang 85 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 58 trang 85 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Bạn muốn giải bài 58 trang 85 SGK Toán 6 tập 1? Đừng bỏ qua bài viết này. Với những hướng dẫn chi tiết, không chỉ tham khảo cách làm hoặc đáp án mà bài viết này còn giúp bạn nắm vững lại các kiến thức toán 6 bài 8 chương 2 phần đại số để tự tin giải tốt các bài tập quy tắc dấu ngoặc khác

Đề bài 58 trang 85 SGK Toán 6 tập 1

Đơn giản biểu thức

a) x + 22 + (-14) + 52;                     

b) (-90) - (p + 10) + 100.

» Bài tập trước: Bài 57 trang 85 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 58 trang 85 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Quy tắc dấu ngoặc:

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " - " đằng trước ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu " + " thành dấu "-"  và dấu "-" thành dấu " + ".

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " +" đằng trước thì dấu  các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 58 trang 85 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) \( x + 22 + (-14) + 52 \)

    \(= x + [ 22 + 52 ] + (-14) \)

    \(= x + 74 + (-14)\)

    \(= x + [ 74 + (-14) ] = x + 60\)

b) \((-90) - (p + 10) + 100\)

    \(= (-90) - p - 10 + 100 \)

    \(= - p - 90 - 10 + 100\)

    \(= -p - (90 + 10) + 100 \)

    \(= -p - 100 + 100\)

    \(= -p + [ (-100) + 100] = -p\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 59 trang 85 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 58 trang 85 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top