Bài 5 trang 68 SGK Toán 6 tập 1

Bài 5 trang 68 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 5 trang 68 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 5 trang 68 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 1 chương 2 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập làm quen với số âm khác.

Đề bài 5 trang 68 SGK Toán 6 tập 1

Vẽ một trục số và vẽ:

- Những điểm nằm cách điểm \(O\) ba đơn vị,

- Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm \(0\).

» Bài tập trước: Bài 4 trang 68 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 5 trang 68 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Đếm số đoạn thẳng tính từ điểm gốc \(O\) để xác định các cặp điểm.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 5 trang 68 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Hai điểm \(3\)\(-3\) cách đều điểm \(O\) ba đơn vị (chính là 2 điểm A và A' trên hình vẽ.

Ba cặp điểm biểu diễn ba cặp số nguyên cách đều điểm \(O\) là:

\(A\)\(A'\); \(B\)\(B'\); \(C\)\(C'\)

. Đáp án bài 5 trang 68 sgk Toán 6 tập 1

» Bài tập tiếp theo: Bài 6 trang 70 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 5 trang 68 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top