Bài 142 trang 56 SGK Toán 6 tập 1

Bài 142 trang 56 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 142 trang 56 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 142 trang 56 SGK Toán 6 tập 1? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 bài 17 chương 1 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 142 trang 56 SGK Toán 6 tập 1

 Tìm \(ƯCLN\) rồi tìm các ước chung của:

a) \(16\)\(24\);            

b) \(180\)\(234\);              

c) \(60, 90, 135\).

» Bài tập trước: Bài 141 trang 56 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 142 trang 56 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

+) Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước như sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm

+) Muốn tìm ƯC thông qua tìm ƯCLN ta tìm ước của ƯCLN là được

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 142 trang 56 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) \(16=2^4\) 

    \(24=2^3.3\)

\(ƯCLN (16, 24) =2^3= 8\),

\(ƯC (16, 24)=Ư(8) =\left\{1; 2; 4; 8\right\}\);

b) \(180 = 2^2.  3^2. 5\);

     \(234 = 2 . 3^2. 13\);

\(ƯCLN (180, 234) = 2 .  3^2= 18\), \(ƯC (180, 234)=Ư(18) =\left\{1; 2; 3; 6; 9; 18\right\}\);

c) \(60 = 2^2.  3 . 5\);

    \(90 = 2 . 3^2. 5\);

    \(135 = 3^3. 5\).

Do đó

\(ƯCLN (60, 90, 135) = 3 . 5 = 15\); \(ƯC (60, 90, 135)=Ư(15)= \left\{1; 3; 5; 15\right\}\).

» Bài tập tiếp theo: Bài 143 trang 56 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 142 trang 56 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top