Giải Toán Lớp 6

Bạn cần tìm tài liệu giải toán lớp 6? không cần tìm thêm nữa Ở đây, Đọc Tài Liệu giới thiệu loạt bài giải bài tập SGK toán lớp 6 để các bạn cùng tham khảo

Giải Toán 6 sách Cánh Diều

Chương 1 Số tự nhiên

Bài 1: Tập hợp

Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Bài 3: Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên

Bài 4: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

Bài 5: Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên

Bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính

Bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết

Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Bài 9: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Bài 10 : Số nguyên tố. Hợp số

Bài 11 : Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Bài 12: Ước chung và ước chung lớn nhất

Bài 13: Bội chung và bội chung lớn nhất

Bài tập cuối chương 1 Toán lớp 6 Cánh diều

Chương 2 Số nguyên

Bài 1: Số nguyên âm

Bài 2: Tập hợp các số nguyên

Bài 3: Phép cộng các số nguyên

Bài 4: Phép trừ số nguyên, quy tắc dấu ngoặc

Bài 5: Phép nhân các số nguyên

Bài 6: Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên

Bài tập cuối chương 2

Chương 3 Hình học trực quan

Bài 1: Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều

Bài 2: Hình chữ nhật - Hình thoi

Bài 3: Hình Bình Hành

Bài 4: Hình Thang Cân

Bài 5: Hình có trục đối xứng

Bài 6: Hình có tâm đối xứng

Bài 7: Đối xứng trong thực tiễn

Bài tập cuối chương 3

Phiếu nhận xét môn toán 6 sách cánh diều