Bài 13 trang 10 SGK Toán 6 tập 1

Bài 13 trang 10 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải Bài 13 trang 10 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải Bài 13 trang 10 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 3 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập ghi số tự nhiên khác.

Đề bài 13 trang 10 SGK Toán 6 tập 1

a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số.

b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau.

» Bài tập trước: Bài 12 trang 10 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 13 trang 10 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Sử dụng cách ghi số tự nhiên và chọn các chữ số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Lưu ý rằng chữ số hàng nghìn trong số có 4 chữ số luôn phải khác 0.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải Bài 13 trang 10 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Muốn một số có bốn chữ số là số nhỏ nhất thì chữ số hàng nghìn của nó phải là số nhỏ nhất khác 0, các chữ số còn lại là số nhỏ nhất. Vì thế số có bốn chữ số nhỏ nhất là 1000.

b) Muốn một số có bốn chữ số khác nhau là số nhỏ nhất thì chữ số hàng nghìn của nó phải là số nhỏ nhất khác 0, do đó nó phải là số 1; chữ số hàng trăm phải là số nhỏ nhất khác 1, do đó nó phải là số 0; chữ số hàng chục phải là số nhỏ nhất khác 0 và 1, do đó nó phải là 2; tương tự chữ số hàng đơn vị phải là 3.

Vậy số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là 1023.

» Bài tập tiếp theo: Bài 14 trang 10 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 13 trang 10 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top