Bài 135 trang 53 SGK Toán 6 tập 1

Bài 135 trang 53 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 135 trang 53 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 135 trang 53 SGK Toán 6 tập 1? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 bài 16 chương 1 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 135 trang 53 SGK Toán 6 tập 1

Viết tập hợp \(A\) các số tự nhiên nhỏ hơn \(40\) là bội của \(6\).

Viết tập hợp \(B\) các số tự nhiên nhỏ hơn \(40\) là bội của \(9\).
Gọi \(M\) là giao của hai tập hợp \(A\)\(B\).

a) Viết các phần tử của tập hợp \(M\).

b) Dùng kí hiệu  \(⊂\) để thực hiển quan hệ giữa tập hợp \(M\) với mỗi tập hợp \(A\)\(B\).

» Bài tập trước: Bài 134 trang 53 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 135 trang 53 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

+) Ta có thể tìm các bội của một số khác \(0\) bằng cách nhân số đó lần lượt với \(0,1,2,3,...\)

+) Giao của hai tập hợp là một tập hợp gồm các phần tử chung của hai tập hợp đó. Kí hiệu giao của hai tập hợp \(A\)\(B\)\(A ∩ B\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 135 trang 53 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a)  \(A = \left\{0;6; 12; 18; 24; 30; 36\right\}\),

     \(B = \left\{0;9; 18; 27; 36\right\}\).

     \(M = A ∩ B = \left\{0;18; 36\right\}\).                  

b)  \(M⊂ A, M ⊂ B\).  

» Bài tập tiếp theo: Bài 136 trang 53 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 135 trang 53 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top