Bài 16 trang 13 SGK Toán 6 tập 1

Bài 16 trang 13 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án Bài 16 trang 13 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải Bài 16 trang 13 SGK Toán 6 tập 1? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 bài 4 chương 1 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 16 trang 13 SGK Toán 6 tập 1

Mỗi tập hợp sau có bao nhiêu phần tử ?

a) Tập hợp \(A\) các số tự nhiên \(x\)\(x - 8 = 12\).

b) Tập hợp \(B\) các số tự nhiên \(x\)\(x + 7 = 7.\)

c) Tập hợp \(C\) các số tự nhiên \(x\)\(x. 0 = 0.\)

d) Tập hợp \(D\) các số tự nhiên \(x\)\(x. 0 = 3.\)

» Bài tập trước: Bài 15 trang 10 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 16 trang 13 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Tìm \(x\) sau đó tìm được các tập hợp cần tìm.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 16 trang 13 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) \(x - 8 = 12\) nên \(x = 12 + 8 = 20.\) Vậy \(A = \{20\}\) nên tập hợp \(A\)\(1\) phần tử.

b) \(x + 7 = 7\) nên \(x = 7 - 7 = 0.\) Vậy \(B = \{0\}\) nên tập hợp \(B\)\(1\) phần tử.

c) Với mọi số tự nhiên \(x\) ta đều có \(x. 0 = 0.\) Vậy \(C = \mathbb N\) nên tập hợp \(C\) có vô số phần tử.

d) Vì mọi số tự nhiên \(x\) ta đều có \(x. 0 = 0\) nên không có số \(x\) nào để \(x. 0 = 3.\)

Vậy \(D = \emptyset \) nên tập hợp \(D\) không có phần tử nào.

» Bài tập tiếp theo: Bài 17 trang 13 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 16 trang 13 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top