Bài 116 trang 47 SGK Toán 6 tập 1

Bài 116 trang 47 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 116 trang 47 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 116 trang 47 SGK Toán 6 tập 1? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 bài 14 chương 1 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết...!

Đề bài 116 trang 47 SGK Toán 6 tập 1

Gọi \(P\) là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu \(∈\)\(\notin\) hoặc \(⊂\) vào ô vuông cho đúng:

\(83\) \(\square\) \(P\),                     \(91\) \(\square\) \(P\),                       

\(15\) \(\square\) \( \mathbb N\),                    \(P\) \(\square\) \(\mathbb N\).

» Bài tập trước: Bài 115 trang 47 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 116 trang 47 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 116 trang 47 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

\(83 ∈ P\), (vì \(83\) chỉ có hai ước là \(1\) và chính nó)              

\(91\) \(\notin\) \(P\), (vì \(91\) có các ước \(1, 7,13,91\) do đó nó không phải số nguyên tố)                  

\(15 ∈ \mathbb N\)

\(P ⊂ \mathbb N\) (dựa vào định nghĩa số nguyên tố là số tự nhiên chỉ có hai ước là \(1\) và chính nó).

» Bài tập tiếp theo: Bài 117 trang 47 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 116 trang 47 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top