Bài 150 trang 59 SGK Toán 6 tập 1

Bài 150 trang 59 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 150 trang 59 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 150 trang 59 SGK Toán 6 tập 1? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 bài 18 chương 1 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 150 trang 59 SGK Toán 6 tập 1

Tìm BCNN của:

a) \(10, 12, 15\);                       

b) \(8, 9, 11\);                   

c) \(24, 40, 168\).

» Bài tập trước: Bài 149 trang 59 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 150 trang 59 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 150 trang 59 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) \(10 = 2 . 5\),

    \(12 = 2^2. 3\),

    \(15 = 3 . 5\).

\(BCNN (10, 12, 15) = 2^2. 3 . 5 = 60\);

b) \(8=2^3\)

    \(9=3^2\)

    \(11=11\)

\(BCNN (8, 9, 11) = 2^3 .3^2  . 11 = 792\);

c) \(24 = 2^3. 3\),

    \(40 = 2^3. 5\),

    \(168 = 2^3. 3 . 7\).

\(BCNN (24, 40, 168) = 2^3. 3 . 5 . 7 = 840\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 151 trang 59 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 150 trang 59 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top